Skip to content

Mocny menedżer w zmianie

Co to jest:

Dwudniowy intensywny warsztat, który pozwala uczestnikom:

  • Zrozumieć mechanizmy, którym podlegają zespoły, poszczególni pracownicy w zmianie;
  • Poznać i zaplanować wykorzystanie narzędzi, które pomogą z sukcesem wdrożyć zmianę;
  • Przeanalizować aktualny portfel zmian pod kątem prawdopodobieństwa sukcesu i zaplanować adekwatne działania wzmacniające, korygujące;
  • Prześledzić faktyczny proces zmiany od okresu utajonego po utrwalanie efektów zmiany.

Dla kogo:

  • Menedżerów, którzy projektują zmianę w firmie.
  • Menedżerów, którzy nie projektują zmiany, ale są odpowiedzialni za jej wdrożenie.
  • Menedżerów Projektów, Koordynatorów, Specjalistów, którym powierzone zostało wdrożenie zmiany lub jej części/etapu.