Skip to content

TRENING: Doświadczony lider doceniający

Po skończeniu kursu uczestnik:

Będzie potrafił zdiagnozować kotwice motywacyjne podwładnych i współpracowników.
Będzie potrafił doceniać pracę podwładnych w wartościowy sposób dla pracowników.
Będzie potrafił dostrzegać różnorodne postawy i wpływać na ich zmianę.
Będzie wiedział jak skutecznie prowadzić rozmowy rozwojowe (zwiększające koncentrację pracowników na działaniu, zwiększające odpowiedzialność za własny rozwój w ramach organizacji).
traintrend-ikona3

DLA KOGO:

  • Menedżerów, którzy chcą chwalić w sposób naturalny i doceniany przez zepół/ podwładnych.
  • Menedżerów, którzy chcą rozwinąć swoje umiejętności indywidualnego doceniania pracowników.
  • Menedżerów, którym zależy na zwiększeniu wywieranego wpływu na zespół.

Co to jest? Dwudniowy intensywny warsztat, który pozwala uczestnikom:

Realnie wpływać na krótkoterminowe i długoterminowe zaangażowanie pracowników;
Wzmacniać swoje relacje z zespołem oparte na zaufaniu i szacunku;
Wzmacniać autorytet i wizerunek menedżera, firmy.
traintrend1

Prowadzący: Andrzej Domagała

Jestem obecny na rynku szkoleń od ponad 16 lat. Wspomagam rozwój swoich klientów poprzez dokładną analizę ich potrzeb i odpowiednie dopasowanie oferty. Przykładam duża uwagę do poznania sytuacji firmy, określenia jej potencjału i możliwości. Dopasowuje narzędzia do wielkości organizacji. Nie tylko doradzam, ale też czynnie angażuje się we wdrożenie i aktywnie pomagam osiągnąć założone cele.

Pracuje z ludźmi i dla ludzi…

Swoje umiejętności negocjacyjne doskonaliłem na Harvard University. Nie tylko dlatego, że to jedna z najlepszych uczelni na świecie. Tak jak jej założyciele uważam, że w życiu ważna jest prawda, dlatego tam właśnie doskonaliłem swoje umiejętności negocjacyjne. 

Program

traintrend-ikona4

dzień pierwszy

Wprowadzenie do treningu ∙ Strategiczna metafora zespołu ∙ źródła pozyskiwania wiedzy o czynnikach motywujących oraz o ich zróżnicowanej sile wpływu na budowanie zaangażowania indywidualnego pracownika ∙ czynniki rozwojowe-znaki rozpoznania wpływające na rozwój pracownika ∙ Chwalenie warunkowe i bezwarunkowe – mapa zachowań i postaw pracowników, które menedżer może doceniać ∙ Docenianie przełożonych, współpracowników, podwładnych ∙ Wyrażanie emocji w docenianiu.

dzień drugi

Motywowanie finansowe i pozafinansowe – praktyczne rozwiązania ∙ Efektywny feedback i feedforward ∙ Korygowanie zachowań wymagających zmiany ∙ Porównanie oczekiwań motywacyjnych menedżera względem jego realnych działań ∙ przydatne struktury rozmów: rozmowa o mocnych stronach, karierze – doskonalenie odpowiedzialności pracownika za własny rozwój ∙ doskonalenie motywującej komunikacji z osobami, których zachowania są trudne, irytujące ∙

traintrend-ikona2
certyfikat traintrend20190702

Po ukończonym kursie

Uczestnicy otrzymują:

  • Komplet materiałów (prezentacja w formacie pdf, materiały zawierające teksty źródłowe odnoszące się do omawianych zagadnień, linki do literatury, skrócone materiały – praktyczny przewodnik do pracy z zespołem, struktury rozmów z pracownikami, przepisy prowadzenia spotkań zespołowych).
  • Certyfikaty potwierdzające gotowość do stosowania narzędzi.