Skip to content

TRENING: Lider inspirujący

Po skończeniu kursu uczestnik:

Będzie wiedział, które swoje zachowania musi wzmocnić, aby zwiększyć wpływ na zespół.
Będzie wiedział jak angażować pracowników w długiej i krótkiej perspektywie czasu.
Będzie potrafił reagować spokojniej na krytykę i niezadowolenie podwładnych.
Będzie potrafił pobudzić zespół do nowego, świeżego działania.
traintrend-ikona3

DLA KOGO:

  • Menedżerów, którym zależy na zaangażowaniu zespołu, podwładnych do wydajniejszej pracy.
  • Menedżerów, którzy chcą inspirować, rozwijać talenty swoich pracowników.
  • Menedżerów, którym zależy na podniesieniu swoich kompetencji w zarządzaniu zespołem.

Co to jest? Dwudniowy intensywny warsztat, który pozwala uczestnikom:

Realnie wpływać na długoterminowe zaangażowanie pracowników;
Skutecznie reagować na sygnały spadku zaangażowania;
Rozwijać potencjał, talenty pracowników.
traintrend1

Prowadzący: Andrzej Domagała

Jestem obecny na rynku szkoleń od ponad 16 lat. Wspomagam rozwój swoich klientów poprzez dokładną analizę ich potrzeb i odpowiednie dopasowanie oferty. Przykładam duża uwagę do poznania sytuacji firmy, określenia jej potencjału i możliwości. Dopasowuje narzędzia do wielkości organizacji. Nie tylko doradzam, ale też czynnie angażuje się we wdrożenie i aktywnie pomagam osiągnąć założone cele.

Pracuje z ludźmi i dla ludzi…

Swoje umiejętności negocjacyjne doskonaliłem na Harvard University. Nie tylko dlatego, że to jedna z najlepszych uczelni na świecie. Tak jak jej założyciele uważam, że w życiu ważna jest prawda, dlatego tam właśnie doskonaliłem swoje umiejętności negocjacyjne. 

Program

traintrend-ikona4

dzień pierwszy

Wprowadzenie do treningu ∙ wyzwania lidera w XXI wieku – inspirowane studium przypadku ∙ 4 zachowania lidera budujące wiarygodność wśród pracowników ∙ długoterminowe zaangażowanie pracowników budowane wokół wartości ∙ prowadzenie spotkań ukierunkowanych na wzmocnienie zaangażowania pracowników, zatrzymanie spadku morale ∙ źródła władzy lidera.

dzień drugi

Kształtowanie nowego porządku w zespole/firmie – wykorzystanie metody Design Thinking ∙ Wpływ lidera na mobilizację i koncentrację pracowników – 4 klucze do wybitnego zespołu ∙ Diagnozowanie i rozwijanie talentów podwładnych ∙ Mapa kompetencji efektywnego zespołu ∙ Zarządzanie cyklem rozwoju kompetencji i zaangażowania ∙ Przeciwdziałanie krytycznym momentom na drodze rozwojowej pracownika ∙ wykorzystanie coachingowego stylu lidera w rozwoju pracowników.

traintrend-ikona2
certyfikat traintrend20190702

Po ukończonym kursie

Uczestnicy otrzymują:

  • Komplet materiałów (prezentacja w formacie pdf, materiały zawierające teksty źródłowe odnoszące się do omawianych zagadnień, linki do literatury, skrócone materiały – praktyczny przewodnik do pracy z zespołem, struktury rozmów z pracownikami, przepisy prowadzenia spotkań zespołowych).
  • Certyfikaty potwierdzające gotowość do stosowania narzędzi.