Skip to content

Menedżer skoncentrowany – Mistrz wyników

Po skończeniu kursu uczestnik:

Będzie wiedział jak zaplanować optymalnie cele dla indywidualnych pracowników i zespołu.
Będzie potrafił efektywnie monitorować cele, zarządzać nimi – tzn. np. przesuwać pomiędzy pracownikami.
Będzie wiedział jak inspirować podwładnych podczas spotkań zespołowych i indywidualnych do kreatywnego rozwiązywania przeszkód i problemów stojących na drodze do osiągnięcia rezultatu.
traintrend-ikona3

DLA KOGO:

  • Menedżerów, którym zależy na zaangażowaniu zespołu, podwładnych do wydajniejszej pracy.
  • Menedżerów, którzy chcą mieć odpowiedzialnych za wynik pracowników.
  • Menedżerów, właścicieli firm, którym zależy na prawidłowej komunikacji między menedżerami i współpracy działów w strukturze firmy.

Co to jest? Dwudniowy intensywny warsztat, który pozwala uczestnikom:

Udoskonalić planowanie i zarządzanie celami;
Zwiększać prawdopodobieństwo osiągnięcia rezultatów;
Udoskonalić komunikację indywidualną i grupową z podwładnymi.
traintrend1

Prowadzący: Andrzej Domagała

Jestem obecny na rynku szkoleń od ponad 16 lat. Wspomagam rozwój swoich klientów poprzez dokładną analizę ich potrzeb i odpowiednie dopasowanie oferty. Przykładam duża uwagę do poznania sytuacji firmy, określenia jej potencjału i możliwości. Dopasowuje narzędzia do wielkości organizacji. Nie tylko doradzam, ale też czynnie angażuje się we wdrożenie i aktywnie pomagam osiągnąć założone cele.

Pracuje z ludźmi i dla ludzi…

Swoje umiejętności negocjacyjne doskonaliłem na Harvard University. Nie tylko dlatego, że to jedna z najlepszych uczelni na świecie. Tak jak jej założyciele uważam, że w życiu ważna jest prawda, dlatego tam właśnie doskonaliłem swoje umiejętności negocjacyjne. 

Program

traintrend-ikona4

dzień pierwszy

Wprowadzenie do treningu ∙ korzyści wynikające z wdrożenia zarządzania przez rezultaty – porównanie z zarządzaniem przez zasoby i procedury ∙ Rola menedżera w kształtowaniu oczekiwanej kultury zarządzania i realizacji postawionych celów ∙ definiowanie i kaskadowanie rezultatów ∙ integrowanie firmy, rozwijanie współpracy między zespołami/działami – skuteczne zapobieganie zjawisku „silosowania” ∙ wdrożenie zarządzania przez rezultaty w firmie, zespole – analiza perspektywy zarządu, menedżerów, pracowników.

dzień drugi

Eliminowanie obaw przy wdrożeniu zarządzania przez rezultaty ∙ Praktyczne wdrożenie zarządzania przez rezultaty w firmie – przygotowanie projektu zmiany – szacowanie sukcesu metodą DICE ∙ Praktyka zarządzania przez rezultaty – etapy wdrożenia ∙ Cykl komunikacyjny w zarządzaniu przez rezultaty: rozmowa planująca, rozmowy monitorujące, rozmowa oceniająca ∙ Nowatorska „burza mózgów” – kształtowanie „kultury pytań” stymulującej do realizacji oczekiwanych rezultatów.

traintrend-ikona2
certyfikat traintrend20190702

Po ukończonym kursie

Uczestnicy otrzymują:

  • Komplet materiałów (prezentacja w formacie pdf, materiały zawierające teksty źródłowe odnoszące się do omawianych zagadnień, linki do literatury, skrócone materiały – praktyczny przewodnik do pracy z zespołem, struktury rozmów z pracownikami, przepisy prowadzenia spotkań zespołowych).
  • Certyfikaty potwierdzające gotowość do stosowania narzędzi.