Skip to content

Nowy Menedżer – START

Po skończeniu kursu uczestnik:

Będzie wiedział jak budować autorytet w zespole.
Będzie potrafił motywować pracowników w długimi i krótkim terminie.
Będzie wiedział jak zbudować silny, kompetentny zespół dzięki wykorzystaniu np. mapy kompetencji.
Będzie wiedział jak stosować różnorodne metody pracy z zespołem, tak aby inspirować, rozwijać talenty zespołu i osiągać ponadprzeciętne wyniki.
traintrend-ikona3

DLA KOGO:

  • Menedżerów, którzy niedawno awansowali ze stanowiska specjalistycznego.
  • Specjalistów, którzy planują menedżerską ścieżkę kariery.
  • Menedżerów praktyków, którzy chcieliby wzmocnić swój autorytet w zespole.

Co to jest? Dwudniowy intensywny warsztat, który pozwala uczestnikom:

Poznać sposoby zwiększania zaangażowania uczestników w krótkim i długim terminie;
Odnaleźć własny styl przewodzenia i zaplanować wykorzystanie narzędzi najmocniej go wspierających;
Udoskonalić komunikację indywidualną i grupową z podwładnymi.
traintrend1

Prowadzący: Andrzej Domagała

Jestem obecny na rynku szkoleń od ponad 16 lat. Wspomagam rozwój swoich klientów poprzez dokładną analizę ich potrzeb i odpowiednie dopasowanie oferty. Przykładam duża uwagę do poznania sytuacji firmy, określenia jej potencjału i możliwości. Dopasowuje narzędzia do wielkości organizacji. Nie tylko doradzam, ale też czynnie angażuje się we wdrożenie i aktywnie pomagam osiągnąć założone cele.

Pracuje z ludźmi i dla ludzi…

Swoje umiejętności negocjacyjne doskonaliłem na Harvard University. Nie tylko dlatego, że to jedna z najlepszych uczelni na świecie. Tak jak jej założyciele uważam, że w życiu ważna jest prawda, dlatego tam właśnie doskonaliłem swoje umiejętności negocjacyjne. 

Program

traintrend-ikona4

dzień pierwszy

Wprowadzenie do treningu ∙ 2 drogi: prawdopodobieństwo osiągnięcia wyniku vs. elastyczność pracowników ∙ jak zdobyć kredyt zaufania w zespole i zbudować swój autorytet ∙ skuteczne odpowiedzi lidera na wyzwania wynikające z kultury firmy, różnorodności pracowników, rynku pracy ∙ równowaga w zarządzaniu podwładnym-zadaniem-zespołem ∙ zarządzanie wartościami w zespole.

dzień drugi

Budowanie zespołu ukierunkowanego na wyniki i współpracę ∙ Matryca kompetencji zespołu ∙ Rozwijanie kompetencji i zaangażowania pracowników ∙ Delegowanie zadań w praktyce ∙ Zarządzanie talentami ∙ Prowadzenie spotkań zespołowych – zarządzanie czasem, przebiegiem i dynamiką ∙ Nowa burza mózgów i jej praktyczne wykorzystanie.

traintrend-ikona2
traintrend-ikona4

dzień trzeci

Zarządzanie przez rezultaty w praktyce ∙ planowanie cyklu komunikacyjnego w zarządzaniu przez rezultaty ∙ rozmowa planująca rezultat i działania ∙ skuteczne rozmowy monitorujące – zwiększanie prawdopodobieństwa osiągnięcia założonego rezultatu ∙ ocenianie pracowników ∙ chwalenie pracowników.

Po ukończonym kursie

Uczestnicy otrzymują:

  • Komplet materiałów (prezentacja w formacie pdf, materiały zawierające teksty źródłowe odnoszące się do omawianych zagadnień, linki do literatury, skrócone materiały – praktyczny przewodnik do pracy z zespołem, struktury rozmów z pracownikami, przepisy prowadzenia spotkań zespołowych).
  • Certyfikaty potwierdzające gotowość do stosowania narzędzi.
certyfikat traintrend20190702