Skip to content

TRENING: MOCNY MENEDŻER W ZMIANIE

Po skończeniu kursu uczestnik:

Będzie wiedział jak zaplanować przebieg zmiany, żeby ją wprowadzić z sukcesem.
Będzie potrafił dostrzegać różnorodne postawy i wpływać na ich zmianę.
Będzie potrafił zarządzać krytycznymi czynnikami wpływającymi na zmianę;
Będzie wiedział jak się komunikować z zespołem i indywidualnymi pracownikami, tak by przekonać ich do zmiany.
traintrend-ikona3

DLA KOGO:

  • Menedżerów, którzy projektują zmianę w firmie.
  • Menedżerów, którzy nie projektują zmiany, ale są odpowiedzialni za jej wdrożenie.
  • Menedżerów Projektów, Koordynatorów, Specjalistów, którym powierzone zostało wdrożenie zmiany lub jej części/etapu.

Co to jest? Dwudniowy intensywny warsztat, który pozwala uczestnikom:

Zrozumieć mechanizmy, którym podlegają zespoły, poszczególni pracownicy w zmianie;
Poznać i zaplanować wykorzystanie narzędzi, które pomogą z sukcesem wdrożyć zmianę;
Przeanalizować aktualny portfel zmian pod kątem prawdopodobieństwa sukcesu i zaplanować adekwatne działania wzmacniające, korygujące;
Prześledzić faktyczny proces zmiany od okresu utajonego po utrwalanie efektów zmiany.
traintrend1

Prowadzący: Andrzej Domagała

Jestem obecny na rynku szkoleń od ponad 16 lat. Wspomagam rozwój swoich klientów poprzez dokładną analizę ich potrzeb i odpowiednie dopasowanie oferty. Przykładam duża uwagę do poznania sytuacji firmy, określenia jej potencjału i możliwości. Dopasowuje narzędzia do wielkości organizacji. Nie tylko doradzam, ale też czynnie angażuje się we wdrożenie i aktywnie pomagam osiągnąć założone cele.

Pracuje z ludźmi i dla ludzi…

Swoje umiejętności negocjacyjne doskonaliłem na Harvard University. Nie tylko dlatego, że to jedna z najlepszych uczelni na świecie. Tak jak jej założyciele uważam, że w życiu ważna jest prawda, dlatego tam właśnie doskonaliłem swoje umiejętności negocjacyjne. 

Program

traintrend-ikona4

dzień pierwszy

Wprowadzenie do treningu ∙ analiza przyczyn fiaska zmian w firmie ∙ twarde narzędzia w zarządzaniu zmianą – szacowanie prawdopodobieństwa sukcesu zmiany ∙ przyczyny oporu w zmianie ∙ zarządzania emocjami własnymi i zespołu ∙ proces zmiany ∙ skuteczne zachowania w początkowych etapach zmiany.

dzień drugi

Skuteczne wdrożenie zmiany vs. reakcje ludzi na zmianę ∙ Zastosowanie modeli ułatwiających wdrożenie zmiany: ADKAR, 8 kroków Kottera, Kanwa zmiany strategicznej ∙ Komunikowanie zmiany ∙ Diagnozowanie postaw pracowników w zmianie ∙ Reagowanie na postawy: negatywne, neutralne, wspierające zmianę ∙ Metody utrwalania zmiany i jej efektów.

traintrend-ikona2
certyfikat traintrend20190702

Po ukończonym kursie

Uczestnicy otrzymują:

  1. Komplet materiałów (prezentacja w formacie pdf, materiały zawierające teksty źródłowe odnoszące się do omawianych zagadnień, linki do literatury, skrócone materiały – praktyczny przewodnik do pracy z zespołem w zmianie).
  2. Certyfikaty potwierdzające gotowość do stosowania narzędzi.

Firma otrzymuje:

Raport opisujący m.in.: osiągnięcie założeń kursu, wskazówki ułatwiające wdrożenie nowych umiejętności, sposobów pracy.