Skip to content

TRENING: Zarządzanie energią i sobą w czasie

Po skończeniu kursu uczestnik:

Będzie wiedział jak pokonać swoje wewnętrzne blokady w efektywnym zarządzaniu czasem.
Będzie potrafił dokonać skutecznej priorytetyzacji swoich celów i działań.
Będzie wiedział i potrafił efektywnie wykorzystywać okres swojej największej wydajności.
traintrend-ikona3

DLA KOGO:

  • Wszystkich, którzy myślą o swoim rozwoju zawodowym;
  • Wszystkich, którzy zwiększyć swoją efektywność na obecnym stanowisku
  • Wszystkich, którzy chcą czerpać większą satysfakcję ze swojej pracy.
  • Menedżerów, specjalistów, którzy chcą pracować z mniejszym stresem.

Co to jest? Dwudniowy intensywny warsztat, który pozwala uczestnikom:

Zwiększyć swoją elastyczność podczas presji, stresu;
Zwiększyć swoją efektywność i satysfakcję z wykonywanej pracy;
Optymalizować swoją energię.
traintrend1

Prowadzący: Andrzej Domagała

Jestem obecny na rynku szkoleń od ponad 16 lat. Wspomagam rozwój swoich klientów poprzez dokładną analizę ich potrzeb i odpowiednie dopasowanie oferty. Przykładam duża uwagę do poznania sytuacji firmy, określenia jej potencjału i możliwości. Dopasowuje narzędzia do wielkości organizacji. Nie tylko doradzam, ale też czynnie angażuje się we wdrożenie i aktywnie pomagam osiągnąć założone cele.

Pracuje z ludźmi i dla ludzi…

Swoje umiejętności negocjacyjne doskonaliłem na Harvard University. Nie tylko dlatego, że to jedna z najlepszych uczelni na świecie. Tak jak jej założyciele uważam, że w życiu ważna jest prawda, dlatego tam właśnie doskonaliłem swoje umiejętności negocjacyjne. 

Program

traintrend-ikona4

dzień pierwszy

∙ Wprowadzenie do treningu ∙ Czas to kapitał ∙ Diagnoza sygnałów nieefektywnego zarządzania sobą w czasie ∙ mój styl zarządzania sobą w czasie ∙ wartości i cele osobiste ∙ Kluczowe obszary rezultatów ∙ Podejście „aktywnego gracza w zarządzaniu sobą w czasie ∙ Ustalanie priorytetów ∙ Praktyka SMART.

dzień drugi

Równoległa realizacja kilku projektów ∙ Zarządzanie złodziejami czasu ∙ Zarządzanie 4 rodzajami energii ∙ Stymulowanie energii fizycznej ∙ Działanie zgodne ze swoim indywidualnym chronotypem ∙ Energia umysłowa ∙ Energia Emocjonalna ∙ Nadawanie rytmu działaniom ∙ Nadawanie sensu i znaczenia ∙ Projektowanie sukcesu – „schody” sukcesu.

traintrend-ikona2
certyfikat traintrend20190702

Po ukończonym kursie

Uczestnicy otrzymują:

  • Komplet materiałów (prezentacja w formacie pdf, materiały zawierające teksty źródłowe odnoszące się do omawianych zagadnień, linki do literatury).
  • Certyfikaty potwierdzające gotowość wykorzystania narzędzi zarządzania sobą w czasie i zarządzania energią własną.

Firma otrzymuje:

Raport opisujący m.in.: osiągnięcie założeń kursu, wskazówki ułatwiające wdrożenie nowych umiejętności, sposobów pracy.